Taxibedrijven betalen miljoenen euro’s te veel belasting

Jermaine Manintveld, Recura

Taxibedrijven betalen nog altijd miljoenen euro’s te veel aan belasting en sociale premies. Uit controles bij dertig taxibedrijven heeft financieel adviesbureau Recura vorig jaar maar liefst 1.930.000 euro voor hen kunnen terugvragen. Dat is een gemiddelde van bijna 65.000 euro per bedrijf. De groep bestond uit zowel kleine, middel als grote taxibedrijven. Er kan vooral veel bespaard worden op het gebied van loonkosten.

Er zijn tientallen regelingen van de overheid waar ook taxibedrijven gebruik van kunnen maken. Maar dat gebeurt vaak niet, zo blijkt uit de controles van het adviesbureau. “Hierdoor laten taxibedrijven geld liggen”, licht Jermaine Manintveld van Recura toe.

Dit zijn de regelingen waarbij de specialisten van Recura het meest bespaard hebben:

  • No-riskpolis: Als je iemand met een arbeidshandicap of ziekte aanneemt betaalt het UWV soms een Ziektewet-uitkering
  • Loonkosten-subsidie: Arbeidsbeperkten die in dienst treden of blijven en niet zelfstandig het minimumloon kunnen verdienen
  • Mobiliteitsbonus ouderen: Werkgevers die een 56-plusser in dienst nemen met een uitkering
  • Mobilteitsbonus jongeren: Werkgevers die een jongere met een WW- of bij-standsuitkering van 18 tot 27 jaar voor minstens een halfjaar in dienst nemen
  • Mobiliteitsbonus arbeids-gehandicapten: Werkgevers die een werknemer in dienst nemen of houden met een WAO,WAZ, WIA of Wajonguitkering. Of werknemers met een WSW indicatie
  • Scholings-voucher: Werkgevers die een vijftigplusser in dienst nemen, die een opleiding nodig heeft om de functie te kunnen uitvoeren
  • Subsidieregeling praktijkleren: Werkgevers die een begeleiding bieden aan onder meer bepaalde leerlingen, studenten of deelnemers in het vmbo, de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) in het mbo of het hbo en promovendi.

Wetgeving

“Het is bijna onmogelijk voor taxibedrijven om op de hoogte te blijven van alle relevante wet- en regelgeving”, weet Manintveld. “Die is complex en verandert geregeld. Iedere regeling kent een eigen doelgroep, andere voorwaarden en procedures. Er zijn bovendien veel regelingen: bovenstaand overzicht is verre van compleet. In de praktijk laten veel taxibedrijven subsidiemogelijkheden om diverse redenen liggen.”

“De relevante regelingen zijn in de organisatie helemaal niet bekend. Er is te weinig personeelscapaciteit om aanvragen correct in te dienen. Er is te weinig inzicht in het personeelsbestand. De kennis ontbreekt om uit te zoeken welke regelingen echt winst opleveren. Vervolgens wordt je vaak door overheidsinstanties van het kastje naar de muur gestuurd. Recura zorgt ervoor dat klanten alle te veel betaalde premies tot vijf jaar kunnen terugvorderen en dat risico’s tevens door opschoning van uw verleden worden geminimaliseerd. En alles op basis van: ‘no cure, no pay’.”

Taxibranche

De taxibranche is een interessante sector om te controleren dat er niet teveel premie wordt betaald, heeft Manintveld gemerkt. “Er wordt veel gewerkt met oudere werknemers. Ook zijn er veel taxichauffeurs die de afgelopen vijf jaar een uitkering genoten hebben, zoals WW of WAO. Daardoor kan de werkgever vaak forse bedragen aan belastingen terugvorderen. Als taxibedrijven in 2016 geen geld willen laten liggen, moeten ze nu aan de slag.”

Vertel uw netwerk over ons

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Heeft u vragen of opmerkingen?