Taxibedrijf mag afwijken van cao om bankroet te voorkomen

Gepubliceerd op 07-12-2015 om 14:28
rechtbank, rechter, rechtszaal, uitspraak

Vervoerder Klomp mag afwijken van de Cao Taxivervoer als daarmee een faillissement kan worden voorkomen. Dat besloot de rechter in een kort geding tussen het vervoersbedrijf en vakbond FNV. Klomp besloot eerder dit jaar om de werknemersvergoeding voor woon-werkverkeer te reduceren. Dit gebeurde op een dusdanige manier dat het in strijd is met de cao, vindt de vakbond. Deze startte daarom een juridische procedure om het vervoersbedrijf te dwingen te stoppen met gewraakte regeling.

Klomp specialiseert zich in doelgroepenvervoer en heeft zo’n 550 medewerkers in dienst. Het conflict met FNV ontstond toen de vervoerder eerder dit jaar in financiële problemen kwam. Klomp raakte het vervoer in drie regio’s kwijt, waardoor een faillissement een serieuze dreiging werd. Met schuldeisers werd vervolgens een herstelplan afgesproken, waarbij crediteuren circa zestig procent van hun vorderingen hebben laten vallen. Tevens zijn stappen ondernomen om de operationele kosten te reduceren.

Stalplaatsregeling

Per 1 september 2015 voerde Klomp namelijk de zogeheten ’stalplaatsregeling’ in. Deze regeling houdt in dat de chauffeurs de te gebruiken auto’s bij aanvang van de dienst ophalen bij het startpunt van de route en na afloop van de dienst daar weer terugbrengen. Echter, niet alle chauffeurs die actief waren in de regio’s waar Klomp het vervoer is kwijtgeraakt, zijn overgegaan naar de nieuwe vervoerder. Een deel is nog steeds in dienst van Klomp zelf.

Zij worden nu ingezet in andere regio’s, die in veel gevallen verder weg liggen van hun woonplaats. Ze moeten nu dus langer reizen om met hun route te starten, terwijl een groot deel van deze reistijd niet wordt vergoed. Dit is in strijd met de cao vindt de vakbond, die een kort geding aanspande. Daarin eist FNV dat het vervoersbedrijf stopt met de stalplaatsregeling en zo niet, dat het een dwangsom mag opleggen van vijfhonderd euro per dag.

Woon-werkverkeer

Volgens de bond moet een deel van de chauffeurs nu anderhalf uur heen rijden en anderhalf uur terug van en naar het eerste ophaaladres. De medewerkers krijgen hier geen geld voor. ”Maar er mag maximaal vijftien minuten per dag in mindering worden gebracht als woon-werkverkeer vanaf het thuis-adres. En daar gaat Klomp flink overheen”, zei FNV eerder al.

Klomp geeft echter aan dat de regeling noodzakelijk is. Als aan chauffeurs alle reisuren van en naar de route zouden moeten worden vergoed, kost dit tienduizenden euro’s per maand. Het bedrijf kan dit niet betalen en het zou onherroepelijk tot een faillissement leiden.

De rechtbank vond het behoud van werkgelegenheid belangrijker. ”Bij deze afweging van belangen speelt het belang van behoud van werkgelegenheid voor een groot aantal werknemers van Klomp een grote rol. De rechter ziet niet in waarom de focus van de FNV niet mede op dat belang is gericht. Het belang van Klomp dient in de gegeven omstandigheden te prevaleren boven het belang van de FNV.”

Klomp

Klomp is uiteraard verheugd met de uitspraak en is blij dat de gekozen regelingen op dit moment kunnen worden voortgezet. ”Wij hopen dan ook dat de bonden samen met ons en andere vervoersbedrijven naar oplossingen willen zoeken voor knelpunten binnen deze markt”, reageert algemeen directeur Johan van Praet.

”Deze knelpunten zijn zomaar niet op een enkel vervoersbedrijf af te schuiven. Dit vereist een brede aanpak, waarin ook de opdrachtgevers een belangrijke verantwoordelijkheid hebben.” Klomp meent met de gevonden oplossingen een rechtvaardig evenwicht te bieden tussen wat op dit moment haalbaar is en het behoud van werkgelegenheid.

De vakbond is uiteraard minder enthousiast. Woordvoerder Minke Jansma licht toe: ”Klomp zit fout, maar de rechter durft daar geen enkele consequentie aan te verbinden. Er wordt zelfs niet geëist dat het bedrijf binnen een bepaalde termijn orde op zaken moet hebben. Een opmerkelijke uitspraak, waar we ons niet bij neerleggen.”

Vertel uw netwerk over ons

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Heeft u vragen of opmerkingen?