‘Ondernemersvergunning Taxi moet honderd keer goedkoper’

taxibord, daklicht, taxi

Nu de Kiwa ook de vakbekwaamheidseis van taxi-ondernemers niet meer hoeft te controleren, moeten de kosten voor het aanvragen van een Ondernemersvergunning Taxi drastisch naar beneden. Daarvoor pleiten KNV Taxi en Stichting Taxibelangen Nederland (STN). Volgens de belangenorganisaties is het ‘bezopen’ om alleen voor het controleren van een KvK-uittreksel en een VOG bijna 1500 euro te vragen. Beide partijen zijn daarnaast net als vakbond CNV bang voor de gevolgen die de afschaffing van de ondernemersdiploma’s kunnen hebben. 

Vorige week werd bekend dat de in mei aangekondigde wijzigingen in de taxiwet per 1 januari 2016 worden doorgevoerd. De belangrijkste aanpassing is het vervallen van de vijf verplichte ondernemersexamens. In een consultatie probeerde KNV die specifieke wijziging in de wet nog tegen te houden, maar dat bleek tevergeefs.

Kiwa-tarief bezopen

Door het wegvallen van een vakbekwaamheidseis hoeft de Kiwa voor het vergeven van een ondernemersvergunning taxi alleen nog maar het KvK-uittreksel en de Verklaring Omtrent Gedrag te controleren. Hiervoor betaalt een taxi-ondernemer nog wel 1465 euro. KNV vindt de wetswijziging juist een mooie aanleiding voor de overheid om die tarieven fors te verlagen. “Het moet tientjeswerk zijn, eigenlijk honderd keer goedkoper worden”, stelt Andela.

KNV vond de bijna 1500 euro al belachelijk, en werpt dat nu opnieuw op. Een belangrijk argument daarvoor is ook dat Kiwa een BV is met aandeelhouders die dividend krijgen, waardoor het geld niet terechtkomt in de Staatskas. “In de praktijk werkt dit bedrag als extra drempel voor toetreding tot de markt, maar dan zou het geld wel naar de overheid moeten gaan en niet naar een commerciële organisatie. Daar zou de sector veel beter mee kunnen leven”, aldus Andela.

Drastisch omlaag

Ook belangenvereniging Stichting Taxibelangen Nederland vraagt zich af waarom het bedrag van vijftienhonderd euro noodzakelijk is, zeker nu de vakbekwaamheidseis is afgeschaft. “Ook gezien het feit dat Kiwa deze vergunningverlening tegen kostprijs dient uit te voeren”, zegt Tim Schoenmakers.

De Kiwa hanteert meer discutabele tarieven. Zo moet voor de wijziging van vennoten bijna duizend euro worden betaald en voor een adreswijziging ruim 130 euro. Een chauffeurskaart kost 137 euro, terwijl dit niet meer dan een simpel pasje is van een paar euro.

Vrees voor slechte dienstverlening

KNV Taxi staat positief tegenover de wetswijzigingen die worden doorgevoerd met betrekking tot onder andere de taxameter- en de fysieke vergunningsplicht. Taxi’s op de bestelmarkt mogen voortaan met vaste prijzen werken en hoeven hierbij niet de taxameter mee laten lopen. Daardoor kunnen voertuigen die ingezet worden voor contractvervoer, en niet beschikken over een taxameter, ook ingezet worden voor ritten tegen vaste tarieven voor reguliere klanten.

Die lastenverlichtingen worden echter ondergesneeuwd door het laten vervallen van de ondernemersdiploma’s, zo stelt Hubert Andela. “Onze leden zien in de praktijk een duidelijke relatie tussen het vermogen van een ondernemer om die diploma’s te behalen en diens optreden in de markt. Zij vrezen daarnaast voor een toename van het aantal taxi-ondernemers dat niet in staat zal zijn reizigers van een goede dienstverlening te voorzien. Deze vrees is mede ingegeven door de effecten na de deregulering in 2000.”

Vakbond

Vakbond CNV vreest vooral de gevolgen van het verdwijnen van de vakbekwaamheid, vertelt Mirjam Pieters. “Het is voor ons tweeledig. Voor de goed voorbereide zzp’er wordt het makkelijker en is het een gunstige ontwikkeling. Maar omdat de drempel nu lager wordt, vrezen we dat er mensen als ondernemer starten die zich niet goed voorbereiden.” Tevens vreest de christelijke vakbond dat meer chauffeurs, die nu nog in loondienst werken, door hun werkgever gedwongen worden om als zzp’er aan de slag te gaan.

Overigens staat het nut van de taxi-ondernemersdiploma’s al heel lang ter discussie. De kwaliteit van de inhoud van de examens is twijfelachtig, en het voegt weinig toe aan de kwaliteit als taxichauffeur. De examens zijn gericht op ondernemersvaardigheden, zoals vroeger het middenstandsdiploma. Maar deze verplichting zorgde wel voor flinke lasten bij startende taxi-ondernemers. En leidde tot allerlei schimmige constructies met procuratiehouders. Met de nieuwe wet is dat niet meer nodig, iedereen kan eenvoudig zelf een vergunning aanvragen. Al vrezen de brancheverenigingen enigszins voor de gevolgen hiervan.

“KNV Taxi vindt het schrappen van overbodig geworden regels goed. Dat schept ruimte voor ondernemerschap, kostenvermindering en innovatie in het belang van de reiziger”, zegt Andela. Nu is volgens hem zaak om de kosten van Kiwa drastisch te verminderen. “De huidige tarieven zorgen alleen maar voor hoge winsten bij Kiwa.”

Vertel uw netwerk over ons

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Heeft u vragen of opmerkingen?