Kamer wil tóch experimenten met taxi’s op gele kentekens

Betty de Boer, VVD, Kamerlid

Ondanks het stoppen van de dienst UberPop, heeft de lobby van Uber in politiek Den Haag nog altijd grote invloed. De taxi-app wil ervoor zorgen dat iedereen zonder noemenswaardige drempel taxi-ondernemer kan worden voor UberX, het liefst met zijn eigen auto. De blauwe kentekenplaat en de aanschaf van een Boordcomputer Taxi werken drempelverhogend; veel particulieren willen dat immers niet op en in hun auto. Hoewel staatssecretaris Sharon Dijksma onlangs de Tweede Kamer liet weten dat er volop innovatie binnen de huidige taxiwet mogelijk is en dat er geen noodzaak is die aan te passen, wil de VVD dat er alsnog ruimte wordt gecreëerd voor het loslaten van de plicht tot het voeren van de blauwe kentekenplaten. En dat er wordt gekeken of een app ook kan functioneren als BCT.

VVD heeft daartoe woensdagavond een motie ingediend, daarbij ondersteund door de PvdA, GroenLinks, D66 en het CDA.

Experimenten

“Ik heb me sterk gemaakt voor meer mogelijkheden voor meer experimenten, maar ook lagere kosten voor de ondernemersvergunning of op termijn zelfs afschaffing hier van”, licht De Boer toe. “De VVD wil dat er écht ruimte wordt gecreëerd voor experimenten, bijvoorbeeld door het loslaten van de plicht tot het dragen van de blauwe kentekenplaat, het meerijdprincipe en de inzet van taxi’s op OV-lijnen.”

De VVD stelt daarom voor om het nieuwe kennisplatform dat zich gaat richten op wat mogelijk is binnen bestaande regels, ook in te zetten als verzamelplaats voor initiatieven die niet binnen bestaande regels mogelijk zijn. “Voor die initiatieven moet dan experimenteerruimte geboden worden”, vindt De Boer. “Het richt zich nu alleen op initiatieven die binnen de huidige wet- en regelgeving passen.”

Lokaal bestuur

Tijdens het debat op woensdagavond had de staatssecretaris weinig keus dan meegaan met de fracties. “Ik heb ‘ja’ gezegd tegen de mogelijkheid van experimenten, ook als ze buiten de bestaande regelgeving gaan”, zei de staatssecretaris. “De motie is ondersteuning van huidig beleid.”

Tijdens een commissievergadering vorige week gaf ze daarbij aan dat dit alleen besproken zou kunnen worden, als een lokaal bestuur, zoals wethouders en burgemeesters, dit nadrukkelijk zouden wensen. En in haar Kamerbrief was haar standpunt dat nieuwe diensten zoals UberX, Abel en Blablacar niet belemmerd worden door de taxiwet. Er was volgens haar dan ook geen noodzaak om experimenten te houden of de taxiwet aan te passen, bijvoorbeeld om taxivervoer op gele kentekenplaten mogelijk te maken; een grote wens van Uber.

Taxi-ondernemersvergunning

Naast de mogelijkheid tot taxivervoer op gele kentekenplaten, wil de VVD ook dat de kosten van de taxi-ondernemersvergunning fors omlaag gaan, of dat het papiertje zelfs helemaal afgeschaft wordt. En dat is iets waar de sector in de toekomst zeker rekening mee moet gaan houden. Want de huidige 1443 euro die betaald moet worden aan Kiwa Register BV om een checklistje af te vinken, is ongekend veel. Net als het tarief van 130 euro voor een simpele chauffeurskaart. Hoewel de taxibranche al sinds 2012 luidkeels protesteert tegen de ongekend hoge Kiwa-tarieven, is de Kamer (mede door de Uber-lobby) nu eindelijk ook wakker geworden.

“De kosten voor de taxi-ondernemersvergunning zijn onderdeel van een brede herziening die gepland staat voor de tweede helft van 2016”, kondigde Dijksma aan. “Daarin wordt ook de toegevoegde waarde van de ondernemersvergunning bekeken. Een eventuele afschaffing ervan zou per 1 januari 2018 in kunnen gaan.”

App als BCT

Een andere grote drempel om taxi-ondernemer (of UberX-chauffeur) te worden is op dit moment ook nog de Boordcomputer Taxi. Zo’n apparaat kost ongeveer 1500 euro om in te laten bouwen in een voertuig. En particulieren willen niet zo’n apparaat in hun eigen auto, waarmee ze wellicht alleen in het weekend voor UberX rijden. Onder meer omdat een BCT alle voertuigbewegingen 24 uur per dag volgt. Een bedrijf als Uber zou veel liever zien dat alleen het gebruik van hun eigen chauffeurs-app ook voldoende is.

De staatssecretaris zegde toe dat de mogelijkheden om een app te gebruiken in plaats van een gecertificeerde BCT meegenomen worden in de algehele evaluatie van de BCT, die vanaf 1 juni 2016 gaat starten. Ze was wel resoluut in haar standpunt dat er voorlopig geen experimenten gehouden worden waarbij de BCT-plicht wordt losgelaten.

Tweede Kamer

Na jaren van het instellen van extra regels en drempels voor de taxibranche, stuurt de Tweede Kamer het ministerie van Infrastructuur nu volle kracht vooruit om maar zoveel mogelijk regels af te schaffen. Het lobby-geweld van Uber zal daar ongetwijfeld een grote invloed op gehad hebben. Dat biedt zeker kansen voor de reguliere taxibranche, maar ook bedreigingen.

KNV Taxi is vooral fel tegenstander van het loslaten van de plicht tot het voeren van blauwe kentekenplaten. Die plicht is ooit ingevoerd om de reiziger duidelijk te maken dat het om een officiële goedkgekeurde taxi gaat (en niet om een snorder). Ook waren de blauwe platen noodzakelijk om een goede controle van de inspectie ILT mogelijk te maken; het was immers met één oogopslag te zien of een voertuig een taxi is of een gewone burger.

Reizigers

“Een andere kleur kentekenplaat gaat voor de reizigers niets opbrengen”, zegt KNV Taxi-secretaris Hubert Andela. “Zeker is daarentegen wel dat taxi’s zonder uiterlijk kenmerk voor reizigers en handhavers niet meer te onderscheiden zijn van snorders. Dat maakt dus onbedoeld de positie van reizigers en handhavers zwakker en verlaagt daarmee de veiligheid voor reizigers. Alle soorten marktpartijen gaan hier immers in de toekomst gebruik van maken, ook degene met minder goede bedoelingen. “

“Het Nederlandse eisenpakket voor taxi’s ligt dichtbij het denkbare minimum. Het verder lukraak omlaag brengen ervan gaat boekingsplatforms in eerste instantie versterken, maar reizigers per saldo geen voordelen opleveren. KNV is er van overtuigd dat onafhankelijke handhavingsdeskundigen dit standpunt delen”, vertelt Andela.

Positie zzp-chauffeurs

Ritbemiddelaars en boekingsplatforms zoals Uber hebben er belang bij om een zo laag mogelijke toetredingsdrempel te hebben voor chauffeurs. Taxichauffeurs zijn daarbij alleen nog maar zzp-uitvoerders. Ze hebben geen eigen klanten meer en niets te vertellen over de tarieven waarvoor ze rijden, net zoals de PostNL-pakketbezorgers. Andela: “Een lage toetredingsdrempel vergroot de mogelijkheid om ieder moment de ene chauffeur in te wisselen voor een ander en zo hun winstmarge te vergroten ten koste van de chauffeur op straat.”

Vertel uw netwerk over ons

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Heeft u vragen of opmerkingen?