Experimenten met taxivervoer op gele kentekenplaten

Gepubliceerd op 28-05-2015 om 15:23
Mercedes-Benz, Taxi on Tour

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu gaat experimenten met taxivervoer door auto’s met gele kentekenplaten mogelijk maken. Staatssecretaris Wilma Mansveld wil een dergelijke proef in de landelijke gebieden opstarten, omdat daar behoefte is aan extra mobiliteit door het wegvallen van het openbaar vervoer. Hierbij wordt dus een uitzonderingspositie gecreëerd in de taxiwet. Diverse Kamerleden willen dergelijke proeven ook toestaan in de grote steden, waarbij gerefereerd werd aan UberPop. Maar daar wil de staatssecretaris voorlopig niet aan.

“Er moet wel een doel zijn als we dergelijke experimenten toestaan. Een behoefte aan extra mobiliteit is duidelijk te zien op het platteland. Maar we gaan geen experimenten opstarten om iets wat illegaal is opeens legaal te maken”, zei Mansveld donderdag in een debat met de Tweede Kamer.

Taxibranche

Tijdens het debat werd uitgebreid gesproken over de taxibranche. De afschaffing van de vakbekwaamheid van de taxi-ondernemer en de gang van zaken rondom de Boordcomputer Taxi kwamen minder aan bod. Het ging hoofdzakelijk over UberPop, zonder dat de naam zelf genoemd werd.

Zeker in het begin van het debat werd duidelijk dat diverse partijen voorstander zijn van het mogelijk maken van diensten als UberPop onder bepaalde voorwaarden. De Kamerleden zijn benieuwd naar de gevolgen als de blauwe platen vervangen worden door gele, zodat taxi’s niet meer vallen onder de verplichtingen die de huidige taxiwet stelt.

Overheidsbeleid

“Het overheidsbeleid van de afgelopen 15 jaar heeft niet gewerkt. Er zijn alleen maar verliezers”, merkte Barbara Visser van de VVD op. In de Evaluatie van de Taxiwet schreef Mansveld al ‘dat er dit jaar nog ruimte gecreëerd wordt voor het loslaten van de blauwe kentekenplaat voor taxi’s zodat daarmee in specifieke gebieden al experimenten kunnen starten’. VVD, PvdA, GroenLinks, D66, CDA en Houwers lijken er warm voorstander van te zijn.

Hoe die proeven er dan precies uit komen te zien, dat is nu nog niet duidelijk. Er zijn proeven denkbaar van het laten rijden van pendeldiensten (die nu nog onder OV-concessies vallen) tot het legaliseren van taxivervoer door particulieren (zoals UberPop). Mansveld wil dit jaar nog initiatieven uit de markt laten opborrelen en beoordelen. Maar duidelijk is dat ze absoluut niet van plan is om UberPop te belonen voor het structurele illegale gedrag.

Openbaar vervoer

“In de randstad is voldoende openbaar vervoer. Op het platteland niet, dus daar is de behoefte veel groter. Ik ga geen experiment mogelijk maken dat als doel heeft om de wet te ontlopen. Ik sluit niet uit dat experimenten met taxivervoer door gele kentekenplaten ook in de grote steden mogelijk wordt, maar dan moet er wel op voorhand een duidelijk doel gesteld en beoordeeld worden”, zei Mansveld. “En een doel mag niet zijn om om een illegale situatie te legaliseren. Meerijden op zichzelf is al mogelijk binnen de bestaande regelgeving, bijvoorbeeld via Blablacar.”

Onafhankelijk Kamerlid Jan Houwers riep de staatssecretaris nogmaals op om duidelijkheid te scheppen over de torenhoge KIWA-tarieven. Volgens de staatssecretaris zijn die kostendekkend en worden ze jaarlijks in overleg met de sectoren goedgekeurd.

KIWA

Maar Houwers vroeg zich vervolgens af: “Wat zijn dan precies de werkzaamheden van KIWA als er 1500 euro wordt gerekend voor het beoordelen van een A4tje voor een taxivergunning?” Duco Hoogland (PvdA) vulde hem aan: “Als kostendekkende tarieven worden goedgekeurd door het ministerie, wat is dan de prikkel voor KIWA om kosten te reduceren?”

Ondanks dat Mansveld aangaf geen behoefte te hebben het KIWA-dossier te openen, beloofde ze toch om binnen twee weken met een brief te komen om de kosten van KIWA te onderbouwen. “We zijn blij dat de Kamer onze oproep heeft gehoord en deze kwestie nog altijd wil oppakken. En benieuwd hoe KIWA gaat onderbouwen dat ze 1500 euro kosten maken om twee vinkjes te zetten”, zegt Hubert Andela van KNV Taxi. “Niet dat we zomaar van die hoge tarieven af zijn. Maar druk vanuit de Tweede Kamer is beter dan niets.”

Evaluatie Taxiwet

Ook is de branchevereniging tevreden over het feit dat de Evaluatie van de Taxiwet door Mansveld redelijk soepel door de kamercommissie is geloodst. “Ik heb de indruk dat de Kamer het ingezette beleid steunt. Net zoals wij op de meeste onderdelen. We gaan wel scherp in de gaten houden wat er precies gaat gebeuren met de bedoelde ‘experimenten’. Dat is voor ons ook nog niet precies duidelijk”, aldus Andela. “Gelukkig was Mansveld wel duidelijk dat UberPop illegaal blijft.”

Over de Boordcomputer Taxi werden redelijk weinig woorden vuil gemaakt. Vooral omdat Mansveld de brief hierover slechts twee dagen voor het debat naar de Kamer had gestuurd. Kamerlid Van Helvert (CDA) vroeg zich wel af of het doel van rittenadministratie ook niet met een app zou kunnen. Maar dat is volgens Mansveld niet mogelijk.

BCT

“Er zijn op dit moment nog geen betrouwbare alternatieven voor een BCT, die net zo betrouwbaar en beveiligd zijn. Dat is noodzakelijk voor juridische procedures en belastingaangiften. We gaan de werking van de BCT vanaf 2016 evalueren.”

Samengevat bracht het debat niet heel veel nieuws ten opzichte van de Evaluatie van de Taxiwet. Wel dat Van Tongeren zich zorgen maakt over een ‘monopolist die het niet zo nauw neemt met de arbeidsvoorwaarden voor chauffeurs’, en er daarom ruimte gemaakt moet worden voor een dergelijk initiatief van eigen bodem. Maar Mansveld liet weten zich niet te richten op platforms met wetgeving. Maar op de taxi en chauffeur.

Taxi-experimenten

Het bleek dat vrijwel alle partijen voorstander van taxi-experimenten. Maar wat er nu precies mee bedoeld wordt, dat werd niet duidelijk. Alleen dat Mansveld absoluut niet van plan is om UberPop te legaliseren. Maar ze gaat wel ruimte creëren voor experimenten met taxivervoer die het wegvallen van openbaar vervoer in de steden kan opvullen. Hierbij wordt de plicht tot het voeren van blauwe kentekenplaten losgelaten.

Vertel uw netwerk over ons

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Heeft u vragen of opmerkingen?