Dijksma: handhaving BCT na update goed mogelijk

Sharon Dijksma

De data uit de BCT is na de verplichte update geschikt is voor handhaving, iets wat vóór die update niet het geval was. Dat zegt staatssecretaris Sharon Dijksma. Die handhaving door de ILT is wat haar betreft dan ook goed uit te voeren. Dat blijkt uit Dijksma’s antwoorden op vragen van VVD-Kamerlid Betty de Boer.

De vragen van De Boer zijn gebaseerd op uitgebreide gesprekken met Stichting Taxibelangen Nederland, dat hiermee problemen rond de verplichte BCT-update aan de orde stelt. De problemen rond de BCT zouden nog altijd niet zijn opgelost, zo stelt De Boer, en dus zou de handhaving door ILT pas moeten plaatsvinden als de BCT in alle opzichten goed functioneert. Ook moet er wat haar betreft een commissie komen waarin de problematiek rond de boordcomputer taxi regelmatig wordt besproken.

Data niet betrouwbaar

Staatssecretaris Sharon Dijksma pareert die zaken in haar beantwoording. Ze erkent dat de invoering van de BCT de nodige vertraging heeft opgelopen, maar dit zou in sommige gevallen niet te voorkomen zijn geweest. Ook geeft Dijksma toe dat de data uit de boordcomputers in 2014 niet volledig betrouwbaar was, en daardoor niet geschikt voor handhavingsdoeleinden. De verplichte update heeft daar volgens haar echter verandering gebracht.

Op de vraag of het redelijk is om sinds 1 oktober te handhaven op aanwezigheid en juist gebruik van de BCT antwoordt Dijksma dan ook dat zij dat zeker vindt. Zo is er een lange periode van gewenning voor de hele taxibranche aan die datum voorafgegaan. Tussen het najaar van 2014 en 1 juli 2016 is niet actief gehandhaafd; daarna is dat geleidelijk opgebouwd. Sinds 1 oktober is er volledige handhaving: ILT kan een boete opleggen bij ontbreken of onjuiste bediening van de BCT, of als uit de data blijkt dat de chauffeur in kwestie zich niet aan de arbeids- en rusttijden heeft gehouden.

BCT-fraude

Die boetes zijn niet mals, blijkt uit het overzicht dat Dijksma op verzoek van De Boer aanleverde. Als er geen deugdelijke BCT aanwezig is kan dat een boete van 1.800 euro opleveren. Datzelfde geldt voor een wel aanwezige maar niet geactiveerde BCT en voor fraude met de BCT door de ondernemer. Als de chauffeur zich aan BCT-fraude schuldig maakt, kan dat hem of haar 700 euro kosten. Als de BCT wel in de taxi aanwezig is, maar er ongeacht de reden geen juiste registratie van arbeids- en rusttijden is, kan dat leiden tot een boete van 4.400 euro.

Er zijn wel uitzonderingen te bedenken, zo geeft de staatssecretaris aan. “Mocht een taxiondernemer aantoonbaar buiten zijn schuld nog geen update op zijn BCT hebben geïnstalleerd, dan volgt geen boete. Naar de laatste informatie werkt de update van alledrie de BCT-fabrikanten. Dat wil zeggen: na installatie van de update levert de BCT voor handhavingdoeleinden bruikbare data. Dat neemt niet weg dat er problemen kunnen ontstaan bij taxiondernemers na installatie van de update. Signalen van taxiondernemers worden daarom actief centraal verzameld. Tot dusver blijven problemen binnen acceptabele grenzen en worden ze zo snel mogelijk door de BCT-fabrikanten opgelost. Handhaving is, kortom, goed mogelijk.”

Vertel uw netwerk over ons

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Heeft u vragen of opmerkingen?